Политика за сигурност на личните данни на физически лица

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА                             Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е свързан с Общите условия, но не е неразделна част от тях, тъй като не регламентира права и задължения, а има цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме, по […]

Политика за използване на бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ ПРЕДМЕТ Тази политика се отнася за бисквитките или подобни инструменти в интернет страницата www.digital4tarnovo.com  (наричанa по-долу за краткост „Сайт“, „Интернет страница“, „Уебсайт“), обслужвана от дигитална агенция „ИНТЕРНЕТ МЕДИА ГРУП“ ООД, ЕИК 201492492, ДДС № BG 201492492,  със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Смилево“ № 25  (наричано по-долу […]

Общи условия за регистрация за уебинари, семинари, обучения и конференции

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЕБИНАРИ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ   Общи положения и приложимост Тези общи условия се отнасят за всички регистрации за уебинари, семинари, обучения и конференции (заедно всички наричани “Събитие”, “Събития”), извършени от клиент – физическо, юридическо лице или друго правно образувание (“УЧАСТНИК”, “УЧАСТНИЦИ”, “Вие”), направени чрез интернет страницата (“Сайт”, “Уеб сайт”, “Интернет страница”) www.digital4tarnovo.com, управляванa […]